^Powrót na górę


Dzisiaj jest: 29 czerwca 2022 r.    |    Imieniny obchodzą: Benita, Piotr, Paweł

Powrót

Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w tradycyjnej formule, Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 25 marca 2021 r. podjął decyzję o konsultacji zdalnej z wszystkimi członkami Stowarzyszenia dokumentacji związanej z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu z tytułu gospodarki finansowej za okres minionego roku.

 

Poniżej zamieszczone są linki do następujących dokumentów:

 

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020

4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2020 r.

5. Projekt Uchwały Nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

6. Projekt Uchwały Nr 2/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu

 

Ewentualne uwagi dotyczące powyższej dokumentacji proszę zgłaszać telefonicznie (nr telefonu 605395300) do dnia 30 marca br. (wtorek) do godziny 12:00.

 

Z poważaniem

Zdzisław Jarząbek