^Powrót na górę


Dzisiaj jest: 22 stycznia 2019 r.    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Powrót

Rekrutacja do Przedszkola

 Ogłoszenia
o wynikach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2018/2019
 
 
 Ogłoszenia
o wynikach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2018/2019
 
 
 Ogłoszenie
o naborze do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2017/2018
 Ogłoszenie
o naborze do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2017/2018

 

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu w roku szkolnym 2017/2018 odbywa się od 1 marca do 20 marca 2017 roku.
2. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka z terenu gminy Czersk do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w okresie od 1 marca do 31 marca 2017 roku.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wydaje i przyjmuje Kierownik Przedszkola. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej Zespołu Szkół w Łęgu.
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
6. Do Przedszkola Samorządowego w Łęgu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Czersk.
7. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2016/2017
 Ogłoszenie
o naborze do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2016/2017
 
 1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka z terenu gminy Czersk do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na dany rok szkolny odbywa się w okresie od 1 marca do ostatniego dnia marca każdego roku.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje i przyjmuje Kierownik Przedszkola.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
 4. We wniosku określa się kolejność wybranego przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 6. Do Przedszkola Samorządowego w Łęgu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Czersk.
 7. W widocznym miejscu w siedzibie przedszkola umieszczone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola od 1 września.
 8. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 9. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna.
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2015/2016
Ogłoszenie
o naborze do Przedszkola Samorządowego w Łęgu
na rok szkolny 2015/2016
 1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka z terenu gminy Czersk do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na dany rok szkolny odbywa się w okresie od 1 marca do ostatniego dnia marca każdego roku.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje i przyjmuje Kierownik Przedszkola.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
 4. We wniosku określa się kolejność wybranego przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 6. Do Przedszkola Samorządowego w Łęgu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Czersk.
 7. W terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego podaje się do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 8. W widocznym miejscu w siedzibie przedszkola umieszczone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola od 01 września.
 9. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 10. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2014/2015: