^Powrót na górę


Dzisiaj jest: 29 czerwca 2022 r.    |    Imieniny obchodzą: Benita, Piotr, Paweł

Powrót

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej


Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Łęgu w roku szkolnym 2021/2022:
Ia - Karolina Pastwa (członek Prezydium Rady Rodziców)
Ib - Magdalena Braciszewska (członek Komisji Rewizyjnej)
IIa - Anna Kniter
IIb - Aleksandra Smaglińska (skarbnik Rady Rodziców)
IIIa - Anna Rekowska (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
IIIb - Mariola Nakielska
IVa - Ilona Połom (członek Komisji Rewizyjnej)
IVb - Ewa Kociałkowska (sekretarz Rady Rodziców)
V - Anita Pałubicka
VI - Magdalena Szulc
VIIa - Małgorzata Sikorska (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
VIIb - Natalia Drążek
VIIIa - Sabina Rostankowska
VIIIb - Tomasz Mundry (przewodniczący Rady Rodziców)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Łęgu w roku szkolnym 2020/2021:
Ia - Anna Kniter (członek Prezydium Rady Rodziców)
Ib - Aleksandra Smaglińska (skarbnik Rady Rodziców)
IIa - Anna Rekowska (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
IIb - Mariola Nakielska  
IIIa - Ilona Połom
IIIb - Ewa Kociałkowska (sekretarz Rady Rodziców)
IV - Anita Pałubicka
V - Magdalena Szulc
VIa - Małgorzata Sikorska (członek Komisji Rewizyjnej)
VIb - Renata Landowska (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
VIIa - Magdalena Danecka
VIIb - Tomasz Mundry (przewodniczący Rady Rodziców)
VIIIa - Justyna Gorzula 
VIIIb - Katarzyna Sznajder (członek Komisji Rewizyjnej)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Łęgu w roku szkolnym 2019/2020:
Ia - Anna Rekowska
Ib - Ewelina Dulska
IIa - Anna Szyfelbein
IIb - Ewa Kociałkowska (sekretarz Rady Rodziców)
IIIa - Anita Pałubicka (członek Komisji Rewizyjnej)
IIIb - Iwona Połczyńska (członek Komisji Rewizyjnej)
IV - Magdalena Szulc
Va - Monika Mokwa
Vb - Renata Landowska (członek Prezydium Rady Rodziców)
VIa - Anna Ważyńska
VIb - Tomasz Mundry (przewodniczący Rady Rodziców)
VIIa - Zbigniew Grada (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
VIIb - Arleta Suchocka
VIIIa - Marcin Stefaniak (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
VIIIb - Barbara Fierek (skarbnik Rady Rodziców)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2018/2019:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ia - Monika Redzimska (skarbnik Rady Rodziców)
Ib - Ewa Kociałkowska (członek Komisji Rewizyjnej)
IIa - Agnieszka Fierek
IIb - Iwona Połczyńska
III - Magdalena Szulc
IVa - Małgorzata Sikorska
IVb - Renata Landowska (członek Komisji Rewizyjnej)
Va - Anna Ważyńska
Vb - Tomasz Mundry (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
VIa - Krystyna Giełdon
VIb - Marietta Grada
VIIa - Marcin Stefaniak (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
VIIb - Barbara Fierek
VIII - Maciej Deja (członek Prezydium Rady Rodziców)
Gimnazjum
IIIa - Joanna Klarecka (sekretarz Rady Rodziców)
IIIb - Anna Redzimska (przewodnicząca Rady Rodziców)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2017/2018:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ia - Agnieszka Fierek
Ib - Iwona Połczyńska
II - Magdalena Szulc
IIIa - Monika Mokwa
IIIb - Renata Landowska (członek Komisji Rewizyjnej)
IVa - Anna Ważyńska
IVb - Tomasz Mundry (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
Va - Monika Dahlke
Vb - Katarzyna Sznajder - od listopada 2017 r. - Monika Rydzkowska
VIa - Marcin Stefaniak (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
VIb - Barbara Fierek (członek Prezydium Rady Rodziców)
VII - Hanna Libera (skarbnik Rady Rodziców)
Gimnazjum
IIa - Joanna Klarecka (sekretarz Rady Rodziców)
IIb - Anna Redzimska (przewodnicząca Rady Rodziców)
IIIa - Katarzyna Giełdon (członek Komisji Rewizyjnej)
IIIb - Iwona Tylicka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2016/2017:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
I - Natalia Fleming-Hoffmann (członek Komisji Rewizyjnej)
IIa - Marta Kąkolewska
IIb - Renata Landowska (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
IIIa - Anna Ważyńska
IIIb - Tomasz Mundry (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
IVa -  Monika Dahlke
IVb - Katarzyna Sznajder
Va - Anna Rekowska (skarbnik Rady Rodziców)
Vb - Anna Makowska (członek Komisji Rewizyjnej)
VI - Kamila Wesołowska
Gimnazjum
Ia - Joanna Klarecka
Ib - Anna Redzimska (przewodnicząca Rady Rodziców)
IIa - Beata Babińska
IIb - Aneta Golimowska-Kobus (członek Prezydium Rady Rodziców)
IIIa - Izabela Chmielecka
IIIb - Wioletta Wardyn (sekretarz Rady Rodziców)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2015/2016:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ia - Małgorzata Sikorska (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
Ib - Renata Landowska
IIa - Sabina Rostankowska
IIb - Tomasz Mundry (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
IIIa - Monika Dahlke
IIIb - Katarzyna Sznajder
IVa - Marcin Stefaniak (członek Komisji Rewizyjnej)
IVb - Anna Makowska
V - Hanna Libera
VIa - Stanisław Pozorski (członek Komisji Rewizyjnej)
VIb - Anna Redzimska (przewodnicząca Rady Rodziców)
Gimnazjum
Ia - Małgorzata Suchocka
Ib - Aneta Golimowska (członek Prezydium Rady Rodziców)
IIa - Izabela Chmielecka
IIb - Wioletta Wardyn (sekretarz Rady Rodziców)
IIIa - Joanna Jażdzewska (skarbnik Rady Rodziców)
IIIb - Wiesława Rostankowska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2014/2015:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ia - Ważyńska Anna
Ib - Mundry Tomasz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
IIa - Drewczyńska Anna
IIb - Stellmach Urszula
IIIa - Stefaniak Marcin (członek Komisji Rewizyjnej)
IIIb - Makowska Anna
IV - Libera Hanna
Va - Pozorski Stanisław (członek Komisji Rewizyjnej)
Vb - Redzimska Anna (przewodnicząca Rady Rodziców)
VIa - Suchocka Małgorzata (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
VIb - Golimowska Aneta (członek Prezydium Rady Rodziców)
Gimnazjum
Ia - Chmielecka Izabela
Ib - Wardyn Wioletta (sekretarz Rady Rodziców)
IIa - Jażdzewska Joanna (skarbnik Rady Rodziców)
IIb - Landowska Renata
III - Rostowski Jarosław
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgu w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ia - Różańska Katarzyna
Ib - Sznajder Katarzyna (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
IIa - Stefaniak Marcin
IIb - Makowska Anna
III - Kniter Anna
IV - Walkowska Marzena
Va - Suchocka Małgorzata (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców)
Vb - Golimowska Aneta (członek Rady Rodziców)
VIa - Bartela Beata (członek Komisji Rewizyjnej)
VIb - Wardyn Wioletta (sekretarz Rady Rodziców)
Gimnazjum
Ia - Jażdzewska Joanna (skarbnik Rady Rodziców)
Ib - Sabatowska Edyta
II - Rostowski Jarosław
IIIa - Czapiewska Edyta (członek Komisji Rewizyjnej)
IIIb - Redzimska Anna (przewodnicząca Rady Rodziców)