Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawy produktów do stołówki szkolnej - styczeń 2019

. 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawy produktów do stołówki szkolnej.
Termin realizacji dostaw: 07.01.2019 - 30.06.2019
1. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolej
* wynik
2. Dostawa warzyw, owoców, produktów mleczarskich oraz różnych produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
* wynik
3. Dostawa ryb, mrożonek i innych produktów do stołówki szkolnej
* wynik