Ogłoszenie zapytań ofertowych na produkty do stołówki

 
 
Ogłoszenie zapytań ofertowych na produkty do stołówki szkolnej.
Termin realizacji dostaw: 01.09.2018 - 31.12.2018
1. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolej
* ogłoszenie
* SIWZ
* załącznik nr 1 do SIWZ
* załącznik nr 2 do SIWZ
* załącznik nr 3 do SIWZ
* załącznik nr 4 do SIWZ
2. Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do stołówki szkolnej
* ogłoszenie
* SIWZ
* załącznik nr 1 do SIWZ
* załącznik nr 2 do SIWZ
* załącznik nr 3 do SIWZ
* załącznik nr 4 do SIWZ
3. Dostawa warzyw, owoców, produktów mleczarskich oraz różnych produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
* ogłoszenie
* SIWZ
* załącznik nr 1 do SIWZ
* załącznik nr 2 do SIWZ
* załącznik nr 3 do SIWZ
* załącznik nr 4 do SIWZ
4. Dostawa ryb, mrożonek i innych produktów do stołówki szkolnej
* ogłoszenie
* SIWZ
* załącznik nr 1 do SIWZ
* załącznik nr 2 do SIWZ
* załącznik nr 3 do SIWZ
* załącznik nr 4 do SIWZ