Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawy produktów do stołówki szkolnej

. 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawy produktów do stołówki szkolnej.
Termin realizacji dostaw: 02.01.2021 - 30.06.2021
1. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolej
* wynik
2. Dostawa warzyw, owoców, produktów mleczarskich oraz różnych produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
* brak ofert
3. Dostawa ryb, mrożonek i innych produktów do stołówki szkolnej
* wynik
4. Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej
* brak ofert