Informacja!!!

W związku z panującymi upałami zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazum w czwartek (13 czerwca) i piątek (14 czerwca) ulegają skróceniu według następującego planu:
1 lekcja:  8.00 - 8.30          5 lekcja: 10.45 - 11.15
2 lekcja:  8.40 - 9.10          6 lekcja: 11.30 - 12.00
3 lekcja:  9.20 - 9.50          7 lekcja: 12.10 - 12.40
4 lekcja: 10.00 - 10.30       8 lekcja: 12.50 - 13.20
Korekcie ulegną również odjazdy powrotne autobusów szkolnych (informacja u wychowawców w świetlicy szkolnej).