^Powrót na górę


Dzisiaj jest: 21 września 2020 r.    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria

Powrót

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mapa

Przedszkole Promujące Zdr.

30 DH Zieloni im. I. S.

Przetargi

Stypendia

Szkolny Klub Wolontariusza

Samorząd Szkolny

Materiały do pobrania

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
   W Zespole Szkół w Łęgu od 1 września br. będzie funkcjonowało tradycyjne kształcenie z zachowaniem wytycznych GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. Z radością powitamy naszych uczniów w progach przedszkola i szkoły. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem!

   W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, przepisy stanowią, że dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły i przedszkola. Wówczas dopuszczalne będą inne warianty kształcenia.

   W dniu 1 września, w związku z inauguracją roku szkolnego 2020/2021, w kościele w Łęgu odbędzie się Msza św. o godzinie 8:00. O godzinie 9:00 rozpoczną się w szkole spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami, w wyznaczonych salach lekcyjnych. Ze względu na wyjątkowy czas epidemii nie odbędzie się apel rozpoczynający nowy rok szkolny. Jedynie uczniowie klas pierwszych, pod opieką jednego z rodziców, spotkają się wspólnie w małej sali gimnastycznej, aby poznać swoich wychowawców i zasady funkcjonowania w szkole. Grupy przedszkolne w budynku przedszkola w Łęgu, w Lipkach oraz grupa "0" w szkole, będą funkcjonować w normalnych godzinach swojej pracy.  
Przydział sal lekcyjnych w szkole:

Sale lekcyjne

Rozkłady jazdy autobusów dla uczniów korzystających z dowożenia:

Autobus Lipki

Autobus Zawada


   Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o ich przestrzeganie. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym, budynkach przeszkolnych i w obiektach należących do placówki.  
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Podanie lub uaktualnienie u wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
2. Do przedszkola i szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
4. Do przedszkola i szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych niepotrzebnych do nauki przedmiotów (obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych).
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie przedszkola i szkoły rodziców i osób trzecich.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola i szkoły poza rodzicami uczniów oddziału „0” i grup przedszkolnych oraz sytuacjami wymagającymi kontaktu z wychowawcą, dyrekcją, pedagogiem szkolnym, sekretariatem, zachowując zasadę stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Pamiętać należy o zachowaniu dystansu społecznego.
8. Rodzice udający się do sekretariatu szkoły wchodzą do budynku od strony szatni, z zasłoniętymi ustami i nosem oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk przemieszczają się klatką schodową bezpośrednio na drugie piętro.
9. Rodzice dzieci z oddziału „0” w szkole wchodzą do szkoły, bezpośrednio udają się do sali w celu przekazania lub odebrania dziecka, z zastosowaniem zasad dystansu społecznego, zakrycia ust i nosa oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk.
10. Rodzice dzieci z oddziałów funkcjonujących w przedszkolu wchodzą do budynku z zachowaniem zasady, że w szatni mogą jednocześnie znajdować się dwie osoby z dziećmi, a następnie bezpośrednio udają się do sali w celu przekazania lub odebrania dziecka, z zastosowaniem zasad dystansu społecznego, zakrycia ust i nosa oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk.
11. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
12. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu lub w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania dziecka w izolatorium.
13. W przedszkolu i w szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
14. Uczniowie mają obowiązek posiadania maseczki i zakładania jej w sytuacjach wskazanych.
15. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
16. Uczniowie klas I-III do szkoły wchodzą wejściem od parkingu. Obowiązkowo dezynfekują ręce i bezpośrednio udają się do swojej sali lekcyjnej.
17. Uczniowie klas IV- VIII wchodzą do szkoły od strony szatni, obowiązkowo dezynfekują ręce, zostawiają odzież w szatni w wyznaczonych miejscach i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali lekcyjnej.
18. Zabrania się przebywania uczniom w szatni dłużej niż jest to konieczne.
19. Uczniowie zajęcia lekcyjne odbywają w jednej sali, bez przechodzenia, z wyłączeniem zajęć informatycznych, wynikających z podziału na grupy oraz wychowania fizycznego.
20. Wszystkie przerwy międzylekcyjne w szkole uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, z wyłączeniem przerw śniadaniowych i obiadowych. Powracając z przerwy uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
21. W przypadku złych warunków pogodowych (deszcz, mróz), uczniowie podczas przerw pozostają na korytarzu i zakładają maseczki.
22. Uczniowie klas I-III na przerwy wychodzą zgodnie z podanym, nowym planem tak, aby ograniczyć kontakt z uczniami starszymi.
23. Przerwy śniadaniowe, uczniowie klas I-III spędzają w sali lekcyjnej.
24. Uczniowie klasy IV przerwę śniadaniową obowiązkowo spędzają w stołówce o godz. 8:45.
25. Uczniowie klas V, VI przerwę śniadaniową obowiązkowo spędzają w stołówce o godz. 9:40.
26. Uczniowie klas VII, VIII przerwę śniadaniową obowiązkowo spędzają w stołówce o godz. 10:35.
27. Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-IV o godz. 11:30.
28. Przerwa obiadowa dla uczniów klas V-VIII o godz. 12:30.
29. Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonych w stołówce miejscach dla poszczególnych klas.
30. Przed wejściem do stołówki uczniowie powinni pamiętać o umyciu rąk oraz dokonać ich dezynfekcji.
31. Uczniowie dojeżdżający autobusem liniowym „Robus” z kierunku: Czersk, Wojtal, Wieck, Klonowice, Stare Prusy, Szałamaje mają obowiązek zakładania maseczki podczas podróży oraz posiadania przy sobie legitymacji szkolnej.
32. Uczniowie dojeżdżający z kierunku: Łąg-Kolonia, Złe Mięso, Kęsza, Lipki, Wądoły mają obowiązek zakładania maseczki podczas podróży.
33. Uczniowie objęci opieką świetlicową mają obowiązek, bezpośrednio po skończonych zajęciach, udać się do świetlicy i bezwzględnie przestrzegać „Regulaminu pobytu na świetlicy”.
   Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora Zespołu Szkół lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Zdzisław Jarząbek

dyrektor ZS w Łęgu