Rozgrywki sportowe klas 6 SP

W grudniu ubiegłego roku uczniowie klas VI brali udział w mini rozgrywkach sportowych. Celem spotkania było zintegrowanie klas, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do rywalizacji zespołowej oraz dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wykonywania zadań.

1

2

3

4

5