Wyniki rekrutacji do klas I SP

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klas I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu na rok szkolny 2017/2018.