Pożegnanie uczniów klas ósmych SP

W piątek 24 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 odbyło się uroczyste zakończenie edukacji uczniów klas ósmych w murach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu. W sali sportowej zebrali się odświętnie ubrani w togi i birety przyszli absolwenci wraz z wychowawcami, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół.

Podczas pierwszej części uroczystości dyrektor Zdzisław Jarząbek przypomniał, jak przebiegała edukacja szkolna zgromadzonej młodzieży. Następnie ósmoklasiści złożyli ślubowanie, po którym odebrali z rąk dyrektora świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy i stypendia za wyniki w nauce. Tytuł "Absolwenta Roku" otrzymała Wiktoria Mundra. Rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu wręczono listy gratulacyjne. Absolwenci wysłuchali również życzeń pana Tomasza Mundrego Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej. Druga część uroczystości rozpoczęła się pożegnaniem harcerskim, które jak zwykle dostarczyło zebranym wielu wzruszeń. Następnie głos zabrali siódmoklasiści, którzy życząc starszym koleżankom i kolegom powodzenia w szkołach ponadpodstawowych, zobowiązali się godnie zastąpić ich w przyszłym roku jako najstarszych uczniów. Następnie przyszła pora na program artystyczny, przygotowany przez ósmoklasistów. Dziękowali w nim pedagogom, wychowawcom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół za trud włożony w ich wychowanie i wykształcenie, a dowodem tej wdzięczności były kwiaty, piosenki i wiersze. Zgodnie z tradycją, nasi absolwenci odtańczyli poloneza, który jak zwykle oczarował zebranych. Po części artystycznej były pamiątkowe zdjęcia, a następnie wspólne spotkanie przy kawie, podczas którego zebrani mogli obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez klasy ósme, zawierającą zdjęcia upamiętniające ich wspólnie spędzone w szkole chwile i ważne wydarzenia. Naszym absolwentom pozostaje życzyć powodzenia w dalszym życiu i spełnienia wszystkich planów.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Firmie Video-Foto Kniter.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124