Oddanie do użytku bieżni ze skocznią w dal

Zespół Szkół w Łęgu posiada dobre zaplecze do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Mamy do dyspozycji dużą salę gimnastyczną, małą salę do zajęć ruchowych dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego oraz boisko wielofunkcyjne. Nauczyciele wychowania fizycznego zgłaszali jednak od dawna brak bieżni i skoczni, niezbędnych do pełnej realizacji programu wychowania fizycznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg współpracujące z Zespołem Szkół zgłosiło więc potrzebę budowy tych obiektów do Budżetu Obywatelskiego. Dzięki dużej aktywności wielu osób w promowanie tego projektu, udało się uzyskać wystarczające poparcie mieszkańców Łęga i najbliższych miejscowości, aby wpisać zadanie do realizacji na 2020 rok. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza spowodowała, że przewidziane środki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 40000 zł okazały się niewystarczające. Dzięki jednak przychylności władz samorządowych Gminy Czersk i zaangażowaniu wielu osób udało się doprowadzić zadanie do pomyślnego końca. Symboliczne oddanie do użytku bieżni ze skocznią nastąpiło 22 grudnia przy udziale Pana Przemysława Bieska-Talewskiego Burmistrza Czerska, Pani Barbary Fierek, Pani Ewy Reszki, Pana Macieja Deji i Pana Stanisława Pozorskiego radnych Rady Miejskiej w Czersku, Pana Zbigniewa Grygi przedstawiciela wykonawcy, Pana Tomasza Mundrego Przewodniczacego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, przedstawicieli Grona Pedagogicznego i Samorządu Szkolnego. Ostateczny koszt budowy wyniósł 50000 zł.
Tym sposobem ziściły się marzenia uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uzyskaliśmy kolejny obiekt, który pozwoli nam zadbać w prawidłowy sposób o kondycję fizyczną młodego pokolenia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich, którzy oddali swój głos na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim oraz tych, którzy zadbali o zgromadzenie wystarczających środków na pełne sfinansowanie zadania. Po raz kolejny okazało się, że wartościowe dokonania są efektem współdziałania wielu ludzi dobrej woli.
Bardzo serdecznie dziękujemy.

IMG 0771

IMG 0772

IMG 0775

IMG 0776

IMG 0777

IMG 0780

IMG 0782

IMG 0784

IMG 0786

IMG 0788

IMG 0789

IMG 0793

IMG 0796