Uroczystość związana z zakończeniem edukacji w Szkole Podstawowej uczniów klasy 8

Tyle było chwil…
18 czerwca te słowa z piosenki Marka Grechuty wprowadziły tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej w Łęgu do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia nauki na drugim etapie edukacyjnym. W obecności pracowników Zespołu Szkół, rodziców oraz gości ósmoklasiści złożyli ślubowanie oraz odebrali dyplomy ukończenia szkoły

oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce, osiągniecia sportowe oraz za działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Dwaj absolwenci otrzymali również certyfikat osiągnięć, stanowiący potwierdzenie zdobycia stypendium.
Tytuł Absolwenta Roku przyznano Przemysławowi Jabłoneckiemu, uczniowi z najwyższą końcową średnią ocen klasyfikacyjnych, wzorowym zachowaniem i wieloma tytułami laureata konkursów o zasięgu gminnym i  powiatowym, tytułem finalisty konkursu wojewódzkiego, wielokrotnemu zdobywcy wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Poza Przemysławem świadectwa z wyróżnieniem odebrali w środę: Oskar Skóra, Joanna Bujak i Małgorzata Gromowska.
Szczególnym wyczynem – stuprocentową frekwencją – wykazali się: Dominik Deja oraz Daria Libera.
Absolwenci zaprezentowali program artystyczny oparty na scenach z ich życia szkolnego oraz zatańczyli tradycyjnego poloneza. Po oficjalnej części uroczystości miał miejsce przygotowany przez rodziców absolwentów poczęstunek, którego istotnym elementem był równie okazały i piękny co smaczny  - tort.
Choć – jak śpiewał Grechuta – ważne są „dni, których nie znamy”, to mamy nadzieję, że czas edukacji w Szkole Podstawowej w Łęgu zapisze się w pamięci absolwentów wieloma wartościowymi wspomnieniami.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Zdjęcia - Państwo Kniter