Konkurs plastyczno-literacki

W ramach uczestnictwa w IV edycji projektu „Piękna Nasza Polska Cała” wychowawczynie grup zerowych "Wiewiórki" oraz "Sówki" zorganizowały konkurs plastyczno-literacki pt. "Przedszkolna bajeczka. Zerówka - drugi dom". Zadaniem uczestników było napisanie z pomocą rodzica bajki lub wiersza o naszej zerówce. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni oraz postaw twórczych, pobudzanie naturalnej ekspresji,

a także zacieśnianie więzi rodzinnej, ponieważ praca była wykonywana z pomocą rodziców. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę. Wszystkie prace były fantastyczne, serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów i ogromnej kreatywności.
Nagrodzeni z grupy "Wiewiórki" w Lipkach Górnych:
1. Alan Biesek
2. Nadia Dołęga
3. Hanna Makowska
4. Marcelina Sliżewska
5. Lidia Klaman
6. Iga Leks
7. Julia Fiał

Nagrodzeni z grupy "Sówki" w Łęgu
1. Amelia Brzoskowska
2. Amelia Ciosk
3. Wojciech Gołuński
4. Oliwia Kliczkowska
5. Wojciech Narloch
6. Patryk Pastwa
7. Wiktor Połom

1

2

3

4-001

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22