Spotkanie z leśniczym w Przedszkolu

Dnia 4 listopada br. Przedszkole w Łęgu odwiedził Pan Leszek Pultyn - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Czerk. Podczas spotkania dzieci poznały mundur leśniczego, z uwagą słuchały także opowieści na temat jego pracy, życia roślin i zwierząt w lesie. Dzieci dowiedziały się także, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzięki zajęciom z leśnikiem dzieci poznały podstawowe zasady ochrony przyrody, pogłębiły wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

oraz uświadomiły sobie niebezpieczeństwa, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Na zakończenie gość wręczył dzieciom książeczki przyrodnicze podsumowujące zdobytą wiedzę na zajęciach.
Serdecznie dziękujemy Panu Leszkowi Pultynowi za ciekawą lekcję.

IMG 1575
IMG 1576
IMG 1578
IMG 1579
IMG 1581
IMG 1583
IMG 1586